KONTAKT

Manažér, Booking
Matej Melo
0903 793 003

Email, Booking
skupina.traky@gmail.com
*booking je možný iba prostredníctvom e-mailu


Obchod/E-shop
Damian Hricišin
obchod.traky@gmail.com


Hlavný zvukár kapely
Damián Harničár


Fakturačné údaje

Traky, s.r.o.
Lesná 9
044 14 Čaňa

IČO: 47 194 634
DIČ: 2023791539

* Zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 32669/V

Banka: Slovenská Sporiteľna
IBAN: SK68 0900 0000 0050 4400 5957 

NÁJDETE NÁS  NA FACEBOOKU