PRE ORGANIZÁTOROV

* prosíme všetkých organizátorov a promotérov o splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú uvedené nižšie
** žiadame organizátorov o používanie grafiky na plagátoch, bilboardoch a rôznych propagačných materiáloch výlučne z tejto stránky, ktorú pravidelne aktualizujeme


Technické požiadavky a stageplan kapely

Tehnické požiadavky koncertu rok 2018

Stageplan kapely


Grafické podklady

Logo Traky 2017

Foto Traky 2017