* prosíme všetkých organizátorov a promotérov o splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú uvedené nižšie!
** žiadame organizátorov o používanie grafiky na plagátoch, bilboardoch a rôznych propagačných materiáloch výlučne z tejto stránky, ktorú pravidelne aktualizujeme!


Technické požiadavky a stageplan kapely


Organizačné a technické požiadavky 2023 

Stageplan kapely Traky

pripravujeme...


Grafické podklady

Logo Traky


Promo foto Traky 2023 - bez pozadia

Promo foto Traky 2023


Promo foto Traky 2023 - bez loga