PRE ORGANIZÁTOROV

* prosíme všetkých organizátorov a promotérov o splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú uvedené nižšie
** žiadame organizátorov o používanie grafiky na plagátoch, bilboardoch a rôznych propagačných materiáloch výlučne z tejto stránky, ktorú pravidelne aktualizujeme


Technické požiadavky a stageplan kapely

Tehnické požiadavky koncertu rok 2018

Stageplan kapely


Grafické podklady

Logo Traky 2017

Foto Traky 2017


Fakturačné údaje

Traky, s.r.o.
Lesná 9
044 14 Čaňa
IČO: 47 194 634
DIČ: 2023791539

* Zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 32669/V

Banka: Slovenská Sporiteľna 
IBAN: SK68 0900 0000 0050 4400 5957